Porszem került a makói termál projekt kivitelezésébe

A makói termál projekt a tervek szerint épült (társaságunk fővállalkozásában elkészült a termelő kút felújítása, megépült az 5 km-nyi termál távvezetékhálózat, a termelő és visszasajtoló termál bázis teljes felszíni vízgépészeti technológiája, a fogyasztói hőközpontok komplex átalakítása, valamint a termelő rendszer távfelügyeleti erős- és gyengeáramú vezérlőrendszere) és már csak a két visszasajtoló kút építésének befejezése (az egyik 85% os készenléti állapotban van), amikor olyan geológiai anomália lépett fel, amely a visszasajtoló kút 400 m-es továbbfúrásához, ezzel mintegy 120 millió Ft többletköltség okozásához vezetett.
A beruházó projekt társaság (Materm Kft.) többségi tulajdonosa (a MORANDO Zrt. meghatározó tulajdonában lévő Geoterm Invest Kft.) INDOKLÁS NÉLKÜL felmondta a fővállalkozói szerződést társaságunkkal. A kockázati tőkebefektető célja ezzel a lépéssel az, hogy a szükséges források bepótlása helyett,  megpróbálja saját maga levezényelni a két visszasajtolómű létesítését és megpróbálja a többlet beruházási költséget társaságunk munkadíjának, szakmai garanciavállalási díjának megtakarításával kigazdálkodni. Innen kezdve kérdésessé vált a projekt tényleges és végleges befejezési időpontja, valamint tisztázatlanná váltak a projekt fenntarthatóságának szakmai és műszaki garanciái, a projekt vállalt KEOP indikátorainak teljesülési garanciái.

A projekt főbb kivitelezési területei:

 • 2.300 m mély termelő termálkút komplex felújítása, üzembe állítása
 • 2 db 1.700 m mély visszasajtoló termálkút építése
 • termálvíz termelő és visszasajtoló vízgépészeti bázis kialakítása
 • 5 km termál távvezeték építése
 • a városi távfűtőmű és gyógyfürdő hőfogadó központjainak kialakítása
 • automatikus telemechanikai távfelügyeleti vezérlés létesítése

A projekt tervezett eredményei:

 • helyi, környezetbarát, megújuló energiaforrás alkalmazása
 • 2,3 millió m3 földgáz kiváltása
 • 3.847 t szén-dioxid emisszió csökkenés
 • 5 MW és 67 ezer GJ megújuló hőkapacitás bevezetése
 • 80 millió Ft költség megtakarítás a városi intézményekben
 • közel 20 %-os díj csökkenés a távhő szolgáltatásban

A beruházás tervezett üzembe helyezési időpontjai:

 • városi távfűtőműben 2011. június 30.
 • az új városi gyógyfürdőben 2011. augusztus 31.
 • végleges fizikai befejezés 2011. október 15.
Makó ilyen volt...Makó ilyen volt...Projektindító sajtótájékoztató

A tervezett befejezési időpontok helyett ma, 2013. 04.05. napján nincs átadva a projekt, a beruházó nem rendezte tartozását a kivitelezők felé, a tervektől eltérő módon, szakmailag hibásan fejezte be a visszasajtolási technológia kialakítását, nem tud elszámolni a pályázati kezelő szervezet felé, nem tud hozzájutni a KEOP támogatáshoz és a banki hitel forráshoz.

A felmondást követő projekt elszámolást a befektető ezidáig megtagadta, így a projekt a mai napig nem került átadásra, nincs üzemelési engedélye és a projekt társaság csalárd eszközökkel sem tudja a támogatást lehívni. Így Makón továbbra is az egyik legdrágább távhőszolgáltatási díjjal kell számolnia a fogyasztóknak.